Bech-Bruun samarbejde
Senioradvokat
København

Lena Andersen Salin

Photo of Lena Andersen Salin

Lena Andersen Salin er specialist i databeskyttelse

Lena Andersen Salin rådgiver offentlige myndigheder og private om spørgsmål vedrørende persondata. Hun indgår i Bech-Bruuns DPO-team, som varetager opgaven som databeskyttelsesrådgiver (DPO) for en række kommuner, virksomheder og organisationer.

Som DPO for en række kommuner opbygger Lena løbende nyttige erfaringer, som hun anvender i sin rådgivning. Det vedrører fx tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, risikovurdering, data protection by design, pseudonymisering, anonymisering og kryptering, e-mail, personoplysninger på Facebook og andre sociale medier, årshjul, audit, videregivelse, brud på persondatasikkerheden, privatlivspolitik, oplysningspligt, indsigtsret, sletning, blokering og berigtigelse (rettelse) samt databeskyttelsesloven i praksis.

Lena har tidligere været kontorchef i Datatilsynet i mange år og har derfra indgående erfaring med vurdering og afklaring af persondataretlige spørgsmål vedrørende bl.a. klagesager, digital forvaltning, tv-overvågning, datasikkerhed, kontrol med databehandlere og håndtering af sikkerhedsbrud.

Lena har undervist i persondataloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR) og holdt oplæg på konferencer i ind- og udland.

Teamet

Persondata

  • Persondata
  • Compliance
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Cand.jur.
  • Engelsk