Bech-Bruun samarbejde
Partner
København

Jacob Schall Holberg

Photo of Jacob Schall Holberg

Jacob Schall Holberg er specialiseret inden for offentligretlige forhold og konfliktløsning

Jacob Schall Holberg har i mere end 15 år beskæftiget sig med offentligretlige forhold, og han har derigennem opnået omfattende erfaring med procedure og retssagsførelse, hvilket er hans primære beskæftigelse.

Jacob har bl.a. arbejdet med en bred vifte af regulatoriske forhold, herunder alt fra social-, patient- og arbejdsskadesager til miljø- og ekspropriationssager, men også med sager om offentlige myndigheders erstatningsansvar for både retlig og faktisk forvaltningsvirksomhed. På den baggrund har Jacob opbygget betydelig erfaring med at rådgive offentlige klienter i et spænd fra stat over regioner og kommuner til offentlige virksomheder, og det har givet ham et solidt grundlag til at håndtere komplekse forhandlinger for myndigheder og private aktører.

Endelig har Jacob møderet for Højesteret, er bestallingshavende advokat i New York og har været konstitueret landsdommer i Østre Landsret. Hans omfattende faglige erfaring strækker sig desuden over en stor undervisningserfaring. I en årrække har han været henholdsvis manuduktør og ekstern lektor i EU-ret ved Københavns Universitet, og han har yderligere undervist i bl.a. forvaltningsret og offentlige myndigheders erstatningsansvar. Jacob har en mastergrad (LL.M) fra Columbia University i New York, USA.

 

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

 • EU- og konkurrenceforhold
 • Infrastruktur
 • Konfliktløsning
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Højesteretsskranken
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (oktober - december 2015)
 • Medlem, American Bar Association
 • Medlem, New York Bar Association
 • Medlem, Dansk Forening for Europaret
 • Medlem, Foreningen Danske Procedureadvokater

Publikationer

 • The Treaty of Lisbon - Towards an ever closer Union with a formal withdrawal procedure, The Columbia Journal of European Law, 2010. Artikel
 • Liability for services causing physical harm, Justitia, nr. 5 2004, 2004. Artikel
 • Restrictions on export of used EEE: A study on the legal possibilities to restrict exports of used electric and electronic equipment, Nordisk Ministerråd, 2016. 69 sider. Rapport
 • Proceduren, Djøf Forlag, 2019. Bog

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Advokatbestalling, New York
 • LLM
 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk