Bech-Bruun samarbejde
Partner
København

Jacob Schall Holberg

Photo of Jacob Schall Holberg

Jacob Schall Holberg er specialiseret inden for offentligretlige forhold, miljø og konfliktløsning

Jacob Schall Holberg har i mere end 15 år beskæftiget sig med offentligretlige forhold, og han har omfattende erfaring med procedure og retssagsførelse, hvilket er hans primære beskæftigelse. Til daglig er Jacob ansvarlig for Bech-Bruuns offentligretlige konfliktløsning og det miljøretlige område for offentlige myndigheder og offentlige virksomheder samt miljøretlig due diligence.

Jacob har inden for miljø- og planområdet ført mange retssager for by- lands- og Højesteret, ligesom han har arbejdet med en bred vifte af regulatoriske forhold, herunder alt fra social-, patient- og arbejdsskadesager til sager om offentlige myndigheders erstatningsansvar for både retlig og faktisk forvaltningsvirksomhed. På den baggrund har Jacob opbygget betydelig erfaring med at rådgive offentlige klienter i et spænd fra stat over regioner og kommuner til offentlige virksomheder, og det har givet ham et solidt grundlag til at håndtere komplekse forhandlinger.

Endelig har Jacob møderet for Højesteret, er bestallingshavende advokat i New York og har været konstitueret landsdommer i Østre Landsret. Foruden sin omfattende faglige erfaring har Jacob også en stor undervisningserfaring, og han har været henholdsvis manuduktør og ekstern lektor i EU-ret ved Københavns Universitet, samt undervist i bl.a. forvaltningsret og offentlige myndigheders erstatningsansvar. Jacob har en mastergrad (LL.M) fra Columbia University i New York, USA.

 

Teamet

Konfliktløsning

 • Konfliktløsning
 • Infrastruktur
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
 • Miljø
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Højesteretsskranken
 • Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (oktober - december 2015)
 • Medlem, American Bar Association
 • Medlem, New York Bar Association
 • Medlem, Dansk Forening for Europaret
 • Medlem, Foreningen Danske Procedureadvokater
 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Dansk Selskab for Miljøret

Publikationer

 • The Treaty of Lisbon - Towards an ever closer Union with a formal withdrawal procedure, The Columbia Journal of European Law, 2010. Artikel
 • Ansvar for fysisk skadevoldende tjenesteydelser, Justitia, nr. 5 2004, 2004. Artikel
 • Restrictions on export of used EEE: A study on the legal possibilities to restrict exports of used electric and electronic equipment, Nordisk Ministerråd, 2016. 69 sider. Rapport
 • Advocacy, DJØF Publishing, 2019. Bog
 • Proceduren, Djøf Forlag, 2019. Bog

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Advokatbestalling, New York
 • LLM
 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk