Partner
Aarhus

Jesper Lauge Johannesen

Photo of Jesper Lauge Johannesen

Jesper Lauge Johannesen er specialist inden for M&A Real Estate

Jesper Lauge Johannesen beskæftiger sig med udviklingsprojekter og ejendomstransaktioner. 

Han har særligt fokus på samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private investorer vedrørende by- og arealudviklingsprojekter med offentlig deltagelse. 

Derudover har Jesper stor erfaring med alle aspekter inden for M&A Real Estate, hvor han over årene har bistået klienter i en række store udviklingsprojekter og ejendomstransaktioner. 

Han rådgiver offentlige myndigheder, pensionskasser, ejendomsinvestorer, developere, totalentreprenører og projektudbydere om model- og strukturovervejelser, budprocesser, forhandling og indgåelse af investeringsaftaler, overdragelsesaftaler, ejeraftaler og samarbejdsaftaler.

Med sin forretningsmæssige forståelse for de projekter, han deltager i, bistår Jesper med rådgivning og holdbare løsninger, der understøtter klienternes visioner og udvikling.

Jesper har endvidere stor ekspertise inden for tvisteløsning, hvor han jævnligt møder i rets- og voldgiftssager vedrørende et bredt udsnit af erhvervslivets forhold.

 

Teamet

Fast ejendom og Entreprise

  • Fast ejendom og Entreprise
  • M&A og Selskabsforhold
  • Konfliktløsning
00 / 00

Uddannelse og sprog

  • Møderet, Landsret
  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Engelsk