Bech-Bruun samarbejde
Partner
København

Jes Anker Mikkelsen

Photo of Jes Anker Mikkelsen

Jes Anker Mikkelsen er specialist i sø- og transportret

Jes Anker Mikkelsen er en af Danmarks mest anerkendte advokater inden for internationale retsforhold qua hans omfattende og mangeårige erfaring med sø- og transportret, offshore installationer, energi og entreprise, forsikringsret og international handel. 

Jes har ført talrige rets- og voldgiftssager, er en efterspurgt voldgiftsdommer og har medvirket som mediator i adskillige sager indenfor alle retsområder i Danmark og udlandet. Han er kendt for sin skarpe og fagligt velfunderede argumentation, men også for sit humoristiske sindelag, som er værdsat af både klienter og modparter. 

Jes’ ekspertise omfatter bl.a. transport af gods, befragtningsaftaler, kollision og bjærgning, dækning under forsikringsaftaler, skadesforsikring, P&I, Hull & Machinery, forsikringsregulatoriske forhold samt forsikringsformidling. Desuden rådgiver han om international handel og er en efterspurgt foredragsholder både nationalt såvel som internationalt.

Herudover indgår Jes i Bech-Bruuns Cross-Border Insolvency Shipping Team, der rådgiver om omstruktureringer i Danmark og udland.


Teamet

Forsikring

 • Forsikring
 • Konfliktløsning
 • Shipping og logistik
00 / 00
BB
Partner Jes Anker Mikkelsen
"Jeg vil gerne anses som en ’Trusted Advisor’, der altid gør mit allerbedste for at hjælpe klienterne."
Vis mere

Hverv og medlemskaber

 • Repræsentant, Lloyd´s General Denmark
 • Formand, Mediationsinstituttet
 • Medlem, Editorial Board for European Lawyer
 • Medlem, Københavns Advokatforening
 • Medlem, Højesteretsskranken
 • Medlem, International Bar Association (IBA)
 • Medlem, International Maritime Association (CMI) (Titulary member)
 • Medlem, International Association for Insurance Law (AIDA)
 • Medlem, Swedish Maritime Law Association

Publikationer

 • Defusing the Italian torpedo , Maritime and Transport Law News. Volume 9, nummer 2, 2013. Artikel
 • Mediation - not for real litigators?, CDR - Commercial Dispute Resolution, 2013. 4 sider. Artikel
 • Forældreansvarsloven – Notat om bevisbyrde, retsanvendelse og retssikkerhed i forældreansvarsloven, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010. Bog
 • Insurance Portfolio Transfers: "Move on and Let go" – Chapter on Denmark, International Bar Association, 2010. Artikel
 • Tager Koehler over efter Rule B?, Søfart, 2010. Artikel
 • The Death of Winter Storm, European Transport Law, 2010. Artikel
 • Danske regler gælder – også i USA, Søfart, 2009. Artikel
 • Rule B seneste offer for finanskrisen, Søfart, 2009. Artikel
 • Arrest i skibe, Ugeskrift for Retsvæsen, 2005. Artikel
 • Shipping Finance, Euromoney Publications PLC, 1995. Bog
 • Arrest i skib – fordringshavers sikkerhedsstillelse, Ugeskrift for Retsvæsen, 1992. Artikel
 • Maritim konkurrenceret, Ugeskrift for Retsvæsen, 1992. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Mediator
 • Møderet, Højesteret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

Bech-Bruun provides 'clear and precise advice' and 'plans thoroughly to avoid surprises'. In a recent highlight, group head Jes Anker Mikkelsen acted for an international petroleum company in a dispute against insurers concerning its role in repairing a damaged North Sea oil platform.

Legal500, Dispute resolution

Top Ranked - Chambers Europe

According to one source, "you cannot talk about shipping law without mentioning Jes Anker Mikkelsen ."Recognised as a "market leader," he offers impressive experience in contentious maritime and transportation matters, with a particular focus on insurance and construction cases.

Chambers and Partners Europe, Shipping

Bech-Bruun fields 'very hands-on partners' with 'a good commercial understanding', which is applied to contentious and non-contentious matters across dry and wet shipping. Maritime specialist Jes Anker Mikkelsen jointly leads the practice and advised Norwegian Energy Company on its sale of licence and ownership interests in the North Sea to Dong E&P.

Legal 500, Shipping and transport