Bech-Bruun samarbejde
Partner
København

Håkun Djurhuus

Photo of Håkun Djurhuus

Håkun Djurhuus er specialist i miljøret og entreprise

Håkun Djurhuus er højt specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret. 

Han er en særdeles rutineret procedør, og han har procederet flere hundrede sager ved de danske domstole inklusiv Højesteret, ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved en række ad hoc- og institutionelle voldgiftsretter. Håkun virker selv som voldgiftsdommer. 

Herudover har Håkun en omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed. 

Endelig har Håkun modtaget flere hæderslegater, fx Sagførernes Auktioners Legat, som han har modtaget to gange.

Teamet

Miljø

 • Miljø
 • Offentlig virksomhed og forvaltning
 • Konfliktløsning
 • Fast ejendom og Entreprise
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Formand, Regeringens Ekspropriationsudvalg
 • Offentlig beskikket ekspertmedlem af Energiklagenævnet
 • Ministerudpeget medlem af Miljøministeriets Ekspertpanel for forenkling af den danske miljø- og naturlovgivning
 • Medlem af Aftagerpanelet på Master i Miljø- og Energiret ved Aarhus Universitet
 • Medlem, Voldgiftsinstituttets udvalg til revision af voldgiftsloven
 • Medlem, Dansk Industri's miljøudvalg
 • Medlem, Dansk Industri’s Miljølovspanel
 • Medlem, Højesteretsskranken
 • Medlem, Advokatrådets Procesretsudvalg
 • Medlem, Danske Advokaters Miljøretsudvalg
 • Medlem, Advokatrådets lovudvalg, det miljøretlige panel
 • Medlem, Danske Procedureadvokater
 • Medlem, Danske Miljøadvokater
 • Medlem, Dansk Forening for Voldgift
 • Medlem, Dansk Selskab for Miljøret
 • Medlem, International Bar Association
 • Bestyrelsesmedlem, Repræsentantskabet for Voldgiftsinstituttet (udpeget af Advokatrådet)
 • Bestyrelsesmedlem, Danske Miljøadvokater
 • Bestyrelsesmedlem, ATV Fonden Jord & Grundvand (udpeget af Advokatrådet)
 • Bestyrelsesmedlem, Jascha Fonden
 • Bestyrelsesmedlem, Selskaberne i SAND-gruppen
 • Redaktør for Tidsskrift for Miljø
 • Censor ved Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Masteruddannelsen i Energi og Miljøret (Aarhus Universitet)

Publikationer

 • Karnovs Erhvervsjura: Beskyttelse af det ydre miljø, Karnov, 2018. Artikel
 • Erhvervsstrafferet, Karnov Group Denmark A/S, 2015. Bog
 • Praktisk voldgiftsret – Med fokus på Voldgiftsinstituttet, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2011. Bog
 • Procesdokumenter i civile sager, Thomson Reuters, 2011. Bog
 • Proceduren, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2009. Bog
 • Miljø for beslutningstagere, FSR's Forlag, 1999. Bog
 • Festskrift til juridisk klub, Finanssektorens Uddannelsescenters Forlag, 1998. Artikel
 • Miljøhåndbog - et værktøj i kreditvurderingen, Finanssektorens Uddannelsescenters Forlag, 1997. Artikel
 • Kommenterede miljølove, Schultz' Forlag, 1996. Bog
 • Miljø for beslutningstagere, FSRs Forlag, 1995. Bog
 • Der mangler en plan – en debatbog om forurenet jord, Akademiet for tekniske Videnskaber, ATVs, 1994. Bog

Uddannelse og sprog

 • Advanced Post Graduate International Arbitration Training
 • Advokatsamfundets voldgiftsdommeruddannelse
 • Møderet, Højesteret
 • Uddannelse i udlandet
 • Post Graduate Studies, Environmental Law
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk
 • Tysk

Ratings

Bech-Bruun runs the gamut of environmental law work, with the highly experienced Håkun Djurhuus and Jacob Brandt at the helm. Djurhuus' recent mandates include advising Femern on its construction of a tunnel between the Danish island of Lolland and the German island of Fehmarn; while Brandt acted for the Municipality of Aarhus on the drafting of possible changes to the Danish Planning Act, which conflicted with the region's need for housing.

Legal500, Environment

Top Ranked - Chambers Europe

Håkun Djurhuus is highlighted by sources as an "expert," particularly with regard to environmental law aspects. He has experience in arbitration as well as litigation before the Danish Supreme Court, and represented the Danish Agriculture and Food Council in mediation against several Danish municipalities relating to the prohibition of the use of pesticides.

Chambers and Partners Europe, Public Law