Partner
København

Claus Berg

Photo of Claus Berg

Claus Berg er specialist i entreprise- og udbudsret

Med sine mere end 30 års erfaring har Claus Berg opnået en position som en af de absolut fortrukne advokater i bygge- og anlægssektoren.  Som specialist i entrepriseret og udbudsret rådgiver Claus bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører om alle juridiske spørgsmål i både udbuds- og udførelsesfasen, herunder spørgsmål om ansvar for mangler og forsinkelser, forsikring og ekstrakrav. Claus fungerer ofte som procedør i sager om entreprise og udbud samt inden for andre erhvervs- og offentligretlige områder.

Claus har omfattende erfaring med tilrettelæggelse af udbud samt koncipering og forhandling af kommercielle og offentlige kontrakter. Desuden har han betydelig erfaring i gennemførelse af rets- og voldgiftssager ved bl.a. Landsretten og Højesteret samt i Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg samt erfaring som voldgiftsdommer.

Endelig er Claus en anerkendt foredragsholder og underviser inden for sine specialer, hvor han bl.a. afholder interne virksomhedskurser for DJØF og Danske Advokater samt i Bygherreforeningen.

Teamet

Udbud

 • Udbud
 • Konfliktløsning
 • Fast ejendom og Entreprise
00 / 00
BB
Partner Claus Berg
"Gensidig tillid er alfa omega, advokaten er jo klientens tillidsmand."
Vis mere

Hverv og medlemskaber

 • Medlem, Konkurrenceankenævnet (udpeget af Erhvervs -og Vækstministeren)
 • Medlem, Højesteretsskranken
 • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem, Dansk Forening for Voldgift
 • Medlem, Dansk Selskab for Forsikringsret
 • Medlem, Det Danske Selskab for Byggeret

Publikationer

 • Teknisk rådgivning - ABR 18, Djøf Forlag, 2021. 937 sider. Bog
 • Karnovs lovkommentar til Udbudsloven , Karnov Group, 2016. Bog
 • Udbudsloven, kapitel 20: Udbudsloven og byggeriet, Ex Tuto, 2016. Artikel
 • Udbudsret i byggeriet, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2012. 998 sider. Bog
 • Selskabsret for praktikere, Forlaget Thomsen, 2000. 547 sider. Bog
 • Kommunal Systemeksport, KL's Forlag, 1994. 307 sider. Bog
 • Er bestyrelsesansvaret blevet skærpet?, Ugeskrift for Retsvæsen, 1994. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Møderet, Landsret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings

Top Ranked - Chambers Europe

Claus Berg stands out for his substantial experience in public procurement, with particular knowledge in the construction sector. One source sees him as a "very bright lawyer," and another values that he is "easy to work with."

Chambers Europe, Competition/European Law

Top Ranked - Chambers Europe

Claus Berg specialises in construction disputes and is lauded for his "talent" and “great technical knowledge.” He represented Kai Andersen in a case regarding compensation for loss of profits on the construction contract of the Nykøbing Falster prison.

Chambers and Partners Europe, Dispute Resolution

Top Ranked - Chambers Europe

A client enthuses that Claus Berg is "good at understanding the technical issues and is straightforward when he deals with engineers. He has a good business sense and brings value to the deal by also taking commercial issues into consideration." Berg has long experience in construction and procurement law disputes, frequently representing clients in arbitration and litigation.

Chambers and Partners Europe, Real Estate

Chambers Global Rating 2018 - Bech-Bruun
Claus Berg specialises in construction disputes and is lauded for his "talent" and “great technical knowledge.” He represented Kai Andersen in a case regarding compensation for loss of profits on the construction contract of the Nykøbing Falster prison.

Chambers and Partners Global, Dispute Resolution