Bech-Bruun samarbejde
Advokat
Aarhus

Aysil Sahin

Photo of Aysil Sahin

Aysil Sahin er specialiseret inden for kommercielle kontrakter

Aysil Sahin rådgiver danske og udenlandske virksomheder om alle forhold inden for kontraktsret og yder strategisk rådgivning i forhold til indgåelse og forhandling af franchisekontrakter, distributionsaftaler, leverandøraftaler, agentaftaler, produktions- og samarbejdsaftaler, samt salgs- og leveringsbetingelser, mv.

Aysil har indgående viden om og bred erfaring med udarbejdelse og forhandling af internationale kontrakter, herunder udarbejdelse af optimale kontraktsvilkår. 

Aysil har desuden en særlig ekspertise inden for immaterialretten, herunder patentret, og er specialiseret inden for udarbejdelse og forhandling af IP-bestemmelser og IP- og IT-aftaler, herunder patentlicensaftaler, softwarelicensaftaler, designlicensaftaler samt forsknings- og udviklingsaftaler.

Derudover har Aysil stor erfaring med at føre rets- og voldgiftssager vedrørende kontraktsfortolkning. 

Teamet

Intellectual Property

 • Intellectual Property
 • It og digitalisering
 • Media og Entertainment
00 / 00

Publikationer

 • Advance Pricing Agreements - mainly in relation to India and China, Retsvidenskabeligt Tidsskrift, Rettid, 2014. Artikel

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Uddannelse i udlandet: University of Sydney, Australien
 • Uddannelse i udlandet: ISCTE Business School, Portugal
 • HD 1. del (Erhvervsøkonomi, finansiering & investering, regnskab, samfundsøkonomi)
 • Engelsk
 • Tyrkisk
 • Norsk