Bech-Bruun samarbejde

Amalie Secher V. Geertsen

Photo of Amalie Secher V. Geertsen

Amalie Secher V. Geertsen er specialiseret inden for kokurrenceretsøkonomi

Amalie Secher V. Geertsen er senior økonomisk konsulent i Bech-Bruuns afdeling Økonomisk Analyse. Her arbejder hun primært med økonomiske analyser inden for konkurrenceretten herunder i forbindelse med sager omhandlende misbrug af dominerende stilling samt inden for fusionskontrol.

Derudover bistår Amalie blandt andet i sager, hvor der skal opgøres og dokumenteres et erstatningskrav eller en tabsopgørelse samt i større udbudssager med komplekse evalueringsmodeller.

Amalie har arbejdet hos Bech-Bruun siden 2014 og har tidligere været ansat som økonom i Finansministeriet. Hun har i den forbindelse opnået en bred erfaring med at udarbejde både mikro- og makroøkonomiske analyser samt behandling og analyse af større datamængder. 

Endvidere har Amalie undervist i mikroøkonomi (spilteori) ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. 

 

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

  • EU- og konkurrenceforhold
  • Økonomiske analyser

Uddannelse og sprog

  • Cand.polit
  • Uddannelse i udlandet: Cornell University, USA
  • Engelsk