Partner
Aarhus

Anne Bergholt Sommer

Photo of Anne Bergholt Sommer

Anne Bergholt Sommer er specialist i udbudsret

Siden Anne Bergholt Sommer i 2017 blev udnævnt som partner i Bech-Bruun, har hun været en nøglefigur i videreudviklingen af Bech-Bruuns rådgivning inden for udbudsretten. Hun er en af Danmarks førende eksperter i udbuds- og kontraktret og rådgiver både offentlige myndigheder og private virksomheder inden for alle aspekter herom.

Hun rådgiver store nationale og internationale virksomheder om deltagelse i udbud, udarbejdelse af tilbud, tilbudsoptimering, strategier for samarbejder om tilbud, kvalitetssikring af tilbud mv. og de offentlige myndigheder om alt fra den praktiske til den strategiske og juridiske del af udbudsprocessen - udbudspligt, valg af udbudsstrategi, udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakt samt gennemførelse af udbud.

Anne er særligt specialiseret inden for forsvars- og sikkerhedsområdet samt it-udbud og har stor erfaring inden for disse områders komplekse processer og forhold ved udbud og kontrakter. 

Hun har herudover stor erfaring med retssager om udbudsretlige tvister for vores klienter ved domstolene og Klagenævnet for Udbud.

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

  • EU- og konkurrenceforhold
  • Udbud
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Medlem, Dansk forening for udbudsret

Uddannelse og sprog

  • Møderet, Landsret
  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Engelsk