Senioradvokat
København

Asbjørn Dalum Andersen

Photo of Asbjørn Dalum Andersen

Asbjørn Dalum Andersen er specialiseret inden for konkurrence- og udbudsret

Asbjørn Dalum Andersen rådgiver ordregivende myndigheder og forsyningsvirksomheder om alle aspekter inden for udbudsret og kontraktret, herunder udbudspligt, valg af udbudsstrategi, gennemførelse af udbud, udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter, samt førelse af klagesager/retssager. Han rådgiver også virksomheder, der deltager i udbud, om opfyldelse af krav til egnethed, sikring af konditionsmæssighed og tilbudsoptimering.

Asbjørn har rådgivet på en række større udbud med forhandling og har bidraget i forbindelse med redegørelser og undersøgelser for offentlige myndigheder. Endelig har Asbjørn siden 2015 været ansat som ekstern lektor i udbudsret ved Københavns Universitet. 

Inden for konkurrenceretten rådgiver Asbjørn særligt om horisontale og vertikale aftaler, konkurrenceretlig compliance, samt spørgsmål om misbrug af dominerende stilling. Asbjørn har erfaring fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrenceret. Endelig har Asbjørn siden 2014 været ansat som ekstern lektor i konkurrenceret på CBS.

Som rådgiver kobler Asbjørn sin grundige arbejdstilgang med sin store procesledelseserfaring og sikrer derved juridiske løsninger af højeste kvalitet. 

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

 • EU- og konkurrenceforhold
 • Udbud
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Ekstern lektor, Public Procurement Law
 • Ekstern lektor, Konkurrenceret og Industriøkonomi
 • Medlem, Dansk Forening for Konkurrenceret
 • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem, Dansk Forening for Selskabsret

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Uddannelse i udlandet: University of California - Davis School of Law
 • Engelsk
 • Norsk
 • Svensk