Advokat
København

Amalie Højrup Pedersen

Photo of Amalie Højrup Pedersen

Amalie Højrup Pedersen er specialiseret inden for udbudsret

Som specialist i udbuds- og kontraktret rådgiver Amalie Højrup Pedersen ordregivende myndigheder og forsyningsvirksomheder inden for alle aspekter herom, herunder om udbudspligt, tilrettelæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter samt gennemførelse af udbud.

Amalie rådgiver desuden private virksomheder om deltagelse i udbud, udarbejdelse af tilbud, opfyldelse af egnethedskrav, sikring af konditionsmæssighed og tilbudsoptimering.

Amalie er særligt specialiseret inden for bygge- og anlægsområdet samt forsyningsområdet, og hun har betydelig praktisk erfaring inden for disse områders komplekse processer og forhold ved udbud og kontrakter.

Amalie har proceserfaring fra både domstolene, Klagenævnet for Udbud samt Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg.

Endelig har Amalie siden sommeren 2019 undervist som ekstern lektor i EU-Udbudsret på Københavns Universitet.

Teamet

Udbud

 • Udbud
 • Fast ejendom og Entreprise
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Ekstern lektor i EU-Udbudsret, Københavns Universitet
 • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
 • Medlem, Dansk Forening for Europaret
 • Medlem, Netværk for Yngre Udbudsjurister

Uddannelse og sprog

 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Udvekslingsophold på South Texas College of Law, Texas - USA
 • Udstationering som udbudskonsulent hos I/S Amager Ressourcecenter
 • Engelsk
 • Norsk