Bech-Bruun samarbejde
Advokat
København

Amalie Højrup Pedersen

Photo of Amalie Højrup Pedersen

Amalie Højrup Pedersen er specialiseret inden for udbudsret

Amalie Højrup Pedersen rådgiver om alle aspekter af udbudsretten, herunder om udbudspligt, valg af udbudsstrategi, udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakt samt gennemførelse af udbud. Amalie rådgiver private aktører om deltagelse i udbud, udarbejdelse af tilbud, opfyldelse af krav til egnethed og konditionsmæssighed og tilbudsoptimering. Hun har betydelig praktisk erfaring med udbudsretlig rådgivning af aktører inden for særligt bygge- og anlægsområdet og forsyningsområdet.

Herudover rådgiver hun om kontraktudarbejdelse, kontraktforhandling og kontraktforhold i kontraktens løbetid.

Amalie har desuden proceserfaring fra både domstolene, Klagenævnet for Udbud samt Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg.

Teamet

Udbud

  • Udbud
  • Fast ejendom og Entreprise
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Medlem, Dansk Forening for Udbudsret
  • Medlem, Dansk Forening for Europaret
  • Medlem, Netværk for Yngre Udbudsjurister

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand.jur.
  • Udvekslingsophold på South Texas College of Law, Texas - USA
  • Engelsk
  • Norsk