Advokat
København

Amanda Lundby Langer

Photo of Amanda Bruyant-Langer

Amanda Lundby Langer er specialiseret inden for konkurrence- og udbudsret

Amanda Lundby Langer er specialiseret inden for konkurrenceret og rådgiver nationale og internationale virksomheder inden for alle aspekter af konkurrenceretten. Hun rådgiver bl.a. i forhold til generel konkurrenceretlig compliance og governance samt konkurrenceretlige overvejelser forbundet med gennemførelse af M&A-transaktioner, eksempelvis fusionskontrol og clean team-foranstaltninger.

Amanda har desuden stor erfaring med rådgivning og repræsentation af klienter i forbindelse med konkurrencestrafferetssager og tilsvarende processer ved både konkurrencemyndighederne og domstolene. Med sin ekspertise inden for udbuds- og kontraktret bistår Amanda ordregivende myndigheder og forsyningsvirksomheder gennem hele udbudsprocessen og rådgiver om alle relevante forhold i den forbindelse, herunder udbudspligt, valg og tilrettelæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakter samt eventuelle efterfølgende klagesager.

Amanda rådgiver desuden private virksomheder, der deltager i udbud, om blandt andet opfyldelse af egnethedskrav, udarbejdelse af tilbud, sikring af konditionsmæssighed og tilbudsoptimering. Endelig har Amanda en baggrund inden for arbejds- og ansættelsesret, og hun har derfor også omfattende erfaring med forhold i krydsfeltet mellem udbuds- og ansættelsesret, eksempelvis virksomhedsoverdragelse.

Teamet

EU- og konkurrenceforhold

  • EU- og konkurrenceforhold
  • Udbud
00 / 00

Hverv og medlemskaber

Publikationer

  • Den lange vej til Post Danmark II, Justitia 2018, 2018. Speciale

Uddannelse og sprog

  • Advokat
  • Cand. jur.
  • Uddannelse i udlandet: University of California, Davis, USA
  • Dansk
  • Engelsk
  • Fransk