Bech-Bruun samarbejde
Senioradvokat
København

Anders Berg Christiansen

Photo of Anders Berg Christiansen

Anders Berg Christiansen er specialiseret inden for energi

Anders Berg Christiansen har omfattende erfaring med rådgivning af offentligt ejede virksomheder, myndigheder og private virksomheder om offentligretlig regulering og forholdet mellem myndighed og borger.

Derudover rådgiver Anders også om selskabs-, organisations- og kontraktforhold, hvor han i høj grad beskæftiger sig med danske og internationale energi- og forsyningsvirksomheder. I forbindelse med sin udstationering hos Siemens A/S har Anders opnået stort kendskab til markedet for vedvarende energi. Hans erfaring gør ham til en eftertragtet rådgiver blandt klienter, der står over for komplekse udfordringer og stramme regulatoriske rammer fx ved støtteordninger inden for vind- og solenergi.

Anders har yderligere erfaring med overdragelse af energivirksomheder og olie- og gastilladelser samt med udarbejdelse af de tilhørende aftaler.  

Endelig har Anders i flere år undervist i forvaltningsret på Københavns Universitet.

 

Teamet

Energi og Forsyning

  • Energi og Forsyning
  • Offentlig virksomhed og forvaltning
00 / 00

Hverv og medlemskaber

  • Udstationeret hos Siemens A/S (2015)

Uddannelse og sprog

  • Cand.jur.
  • Advokat
  • PRINCE2® projektleder
  • Summer School, NYC
  • Engelsk