Bech-Bruun samarbejde
Partner
København

Anne Buhl Bjelke

Photo of Anne Buhl Bjelke

Anne Buhl Bjelke er specialist i forsikringsret og konfliktløsning

Anne Buhl Bjelke har gennem en årrække opdyrket corporate og regulatorisk forsikringsret som særskilt område, inden for hvilket hun i dag er en anerkendt ekspert.

Med stor ihærdighed og faglig tyngde rådgiver Anne forsikringsselskaber i både ind- og udland med fokus på de kommercielle udfordringer og muligheder for branchen. Rådgivningen omfatter regulatorisk forsikringsret, porteføljeoverdragelser og forsikringsformidling samt livs- og pensionsforsikring. Hun har ligeledes et særligt kendskab til regulering af den finansielle sektor.

Anne er en erfaren procedør, og hun har med klar overbevisning ført en lang række sager om forsikringsdækning samt erstatnings- og kontraktansvar, herunder professions-, bestyrelses-, og produktansvar.

Allerede i en tidlig alder var Anne en anerkendt advokat, hvilket bl.a. illustreres af en plads på listen over unge talenter i dansk erhvervsliv i Berlingske Business’ ”Talent 100”, da hun var 35. Få år senere blev hun optaget som ”Leading individual” af The Legal500 inden for forsikring. Derudover har Anne været medlem af Procesbevillingsnævnet i fire år.

Teamet

Forsikring

 • Forsikring
 • Konfliktløsning
 • Regulatoriske forhold
00 / 00

Hverv og medlemskaber

 • Medlem af Procesbevillingsnævnet
 • Chair of the IBA's Insurance Regulation Subcommittee
 • Medlem, International Association of Young Lawyers (AIJA)
 • Medlem, Commitee Maritime Internationale (CMI)
 • Medlem, Det Danske Selskab for Forsikringsret
 • Medlem, Forsikringsforeningen
 • Censor ved retssagsprøven (Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse)

Publikationer

 • Insurance Transfers in Europe – Chapter on Denmark, Clyde & Co LLP, 2012. Artikel
 • Privilege in Insurance Disputes: "Shielding Privileged Information in the Midst of a Sword Fight", International Bar Association, 2011. Artikel
 • The Litigation Process in Denmark, Terralex (EMEA Litigation Practice Group), 2010. Artikel
 • De nye regler om loft over fradragsretten for indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter, Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 2009. Artikel
 • Bødenedsættelse i kartelsager, Juristen, 2002. Artikel
 • Insurance Portfolio Transfers: "Move on and Let go" – Chapter on Denmark, International Bar Association, 2010. Artikel
 • Forældreansvarsloven – Notat om bevisbyrde, retsanvendelse og retssikkerhed i forældreansvarsloven, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2010. Bog

Uddannelse og sprog

 • Møderet, Højesteret
 • Advokat
 • Cand.jur.
 • Engelsk

Ratings