Bech-Bruun samarbejde

Velkommen til Bech-Bruuns hjemmeside for dawn raids (kontrolundersøgelser) og ransagninger

Click here to view this page in English.

Hvis virksomheden har fået besøg af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST), EU-Kommissionen eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), kontakt da venligst straks en af vores advokater med speciale i konkurrenceret. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvad sker der?

 • Embedsmændene/politiet vil typisk komme om morgenen.
 • Der vil typisk komme 6-8 embedsmænd og 1-2 politibetjente.
 • Embedsmændene/politiet vil bede om at tale med ledelsen.
 • Embedsmændene/politiet vil medbringe en retskendelse, der beskriver formålet med besøget.


Hvad gør du?

 • Tag høfligt og venligt imod embedsmændene/ politiet. Bevar roen og overblikket.
 • Spørg, om de kommer fra en konkurrencemyndighed eller SØIK (politiet).
 • Bed embedsmændene/politiet fremvise deres identitetskort.
  Notér navnene, eller tag kopi af identitetskortene.
 • Bed embedsmændene/politiet om at vente (eventuelt i et tomt mødelokale) indtil virksomhedens kontaktperson(er) kommer.
 • Kontakt straks virksomhedens kontaktperson(er).
 • Kontakt i samråd med virksomhedens kontaktperson(er) en konkurrenceretsadvokat fra Bech-Bruun. Se kontaktdetaljer nedenfor.
 • Besvar ikke spørgsmål om virksomheden, og udlevér ikke nogen dokumenter.
 • Sørg så vidt muligt for, at embedsmændene/ politiet ikke forlader receptionen/mødelokalet, før de er blevet hentet af virksomhedens kontaktperson(er).

 

Dawn raid - Bech-Bruun

Download appen

Download øvrige dokumenter

 
Vil du vide mere? 
Du kan ved indtastning af dine kontaktoplysninger anmode om at få tilsendt elektronisk marketingsmateriale af generel karakter fra Bech-Bruun - herunder opdaterede versioner af vores dawn raid-manual, nyheder om Bech-Bruun og relevante foldere. 

Du tilmelder dig her.

Vi bistår med praktisk rådgivning over telefonen, indtil vores advokat ankommer til jeres virksomhed.


Hvis I ønsker at vide mere om dawn raids fra KFST eller EU-Kommissionen samt ransagninger fra SØIK, er I velkomne til at kontakte os.