Bech-Bruun samarbejde
Photo of Simon Evers Hjelmborg Simon Evers Hjelmborg Partner, bestyrelsesformand 72273353

Bech-Bruun oplever en systematisk, helt uhørt og forkert vinkling fra Danmarks Radios side flankeret af dagbladet Børsen. Vi må konstatere, at DR søndag 5. april 2020 vælger at se bort fra vores oplysninger, hvorfor sagen igen sættes i en forkert kontekst. Det giver vinklinger, der udelukkende følger argumentationen fra vores modpart – Kammeradvokaten. Og det vækker dyb undren hos os.

(Opdateret 17. april 2020)

Bech-Bruun kunne ikke give grønt lys til noget
Sagens kompleksitet er høj, og det kan naturligvis lede til mange misforståelser. Desuden kan juridisk sprogbrug være komplekst og lede til misforståelser, når det tages uden for den juridiske kontekst, som det sker i denne sag. 

Se video med Bech-Bruuns bestyrelsesformand Simon Evers Hjelmborg

I korte træk, så tales der i denne sag meget om en given model, der skulle være blevet brugt til svindel. En model, som Bech-Bruun i 2014 ifølge DR og Børsen skulle have givet grønt lys for. Og det er her, alle misforståelserne opstår for DR og Børsen – og for så vidt også for Kammeradvokaten. For det første har Bech-Bruun ikke udarbejdet nogen skattemodel overhovedet. For det andet giver det slet ikke mening at tale om en model, som Bech-Bruun skulle have givet grønt lys for. Årsagen til dette er, at North Channel Bank og dens kunder slet ikke gennemførte nogen aktiehandler. Det hele var fiktivt, og bankens bedrageri bestod netop i at udstede falsk dokumentation for disse (ikke gennemførte) handler, hvilket blev endeligt fastslået af Retten i Glostrup i 2019. Derfor er hele grundlaget for DR og Børsens dækning også væk: North Channel Bank fulgte ingen model for aktietransaktioner. De begik groft bedrageri ved at udstede falsk dokumentation. 


Den legal opinion, som Bech-Bruun har udarbejdet til North Channel Bank i 2014, er korrekt. Mindretallet i Advokatnævnet udtalte – uden modsigelse fra flertallet – da også i forbindelse med Advokatnævnets kendelse af 4. juli 2019, at ”de tidligere afgivne opinions indeholdt en grundig beskrivelse af dansk ret og ikke fremstod som et dokument, der kunne eller skulle bruges til ’svindel’”.

Der er langt mere at sige om sagen, og den er i gang ved domstolene, hvor den vil blive fuldt belyst. Vi føler os ganske overbevist om, at vi vil vinde sagen, fordi den er grundløs, og vi vil derfor pure afvise betalingskravet fra Kammeradvokaten. 

Vigtigt at få sagen fuldt belyst
Der er tale om en kompliceret sag om svindel med refusion af udbytteskat, men på et punkt er den ganske enkel – banken har erkendt groft bedrageri, ingen komplicerede modeller har været fulgt, fordi ingen transaktioner har fundet sted. Bech-Bruun har ingen viden om, hvad banken har foretaget sig eller ikke foretaget sig udover, hvad der er kommet frem i 2019, da banken ved Retten i Glostrup erkendte sig skyldig i at have begået groft bedrageri. 

Det er åbenlyst, at der skal gøres alt for, at vi alle som danske skatteydere kan få vores skattepenge tilbage. Vi er imidlertid nødt til at slå helt fast, at forsøget på at placere ansvaret hos Bech-Bruun er direkte forkert. Vi vil appellere til, at sagen behandles med den forståelse, vi har angivet her. Lad sagen gå sin gang, som den skal – og lad os få lov til at vise, at tingene fra vores side er foretaget på et korrekt og ordentligt grundlag. Bech-Bruun

Herunder kan man se, hvad vi i dag af to omgange har sendt som kommentar til DR og Børsen, som kun i yderst begrænset omfang blev gengivet:

Første udtalelse til DR / Børsen 5. april kl. 18:24:

Vi kan konstatere, at DR og Børsen er i besiddelse af materiale fremlagt i forbindelse med verserende retssager på trods af, at Skatteministeriet har givet afslag på at give aktindsigt. Der foreligger således et eller flere læk. Vi kan endvidere konstatere, at DR og Børsen har forelagt vores modparters synspunkter og bilag til deres eksperter, uden først at indhente vores mod-synspunkter og bilag. Der er således tale om udtalelser, som er dannet og afgivet på baggrund af partsindlæg.

Derudover er der det afgørende forhold, at synspunkterne og materialet indgår i verserende retssager. Samtidig er der tale om særligt komplicerende juridiske forhold. Derfor giver det ingen mening at kommentere nærmere på dem, eftersom retssager skal føres – og afgøres – i retten, ikke i medierne.
 
Vi kan imidlertid konstatere, at Kammeradvokaten – bistået af DR og Børsen – udøver ganske vidtgående bestræbelser på, at forbinde Bech-Bruuns rådgivning i 2014 med den bedragerisag, som den tyske bank i 2019 har erkendt at været involveret i. Dette forløb vækker vores dybe undren.
 
North Channel Bank har åbenbart udstedt falsk dokumentation. Dette er groft bedrageri, og det har intet som helst at gøre med den rådgivning som Bech-Bruun gav til banken.  Det er indlysende, at ingen advokat i Bech-Bruun ville afgive legal opinions til en bank, hvis der blot havde været den mindste mistanke om, at banken ville udstede falsk dokumentation. Mailudvekslingen i sagen er præget af teknisk og faglig sprogbrug blandt skatteeksperter og indebærer ikke, at der var noget tegn på at banken ville udøve bedrageri. Vores rådgivning af den tyske bank kunne ikke anvendes til bedrageri. 

Mindretallet i Advokatnævnet udtalte - uden modsigelse fra flertallet - da også i forbindelse med Advokatnævnets kendelse af 4. juli 2019, at ”de tidligere afgivne opinions indeholdt en grundig beskrivelse af dansk ret og ikke fremstod som et dokument, der kunne eller skulle bruges til ’svindel’.”
 
North Channel Bank har erklæret sig skyldig i på helt afgørende punkter at gøre noget andet, end det banken i 2014 oplyste vores advokater om og bad vores advokater om at vurdere. Dette forhold er nemt at faktatjekke. Vores rådgivning i 2014 er derfor helt uden betydning for den svindel, som banken har foretaget. Vi er lige så fortørnede over bankens kriminelle adfærd som alle andre ordentlige mennesker og virksomheder. Det er derfor lige så meget vores som alle andres ønske, at der bliver ryddet op i sagen. 
 
Som allerede oplyst afviser vi klart det økonomiske krav, der er stillet mod os. Og vi ser i øvrigt frem til at tilbagevise påstandene i de verserende retssager, som vi i øvrigt forventer at vinde. 


Anden udtalelse til DR / Børsen 5. april kl. 20:22:

Vi har nøje læst og gennemgået den artikel, der er at finde på DR.DK om sagen. Og vi må ganske enkelt kraftigt tage afstand fra den metode I anvender – og fra det indhold, I dermed ender med at formidle. Det er en grundliggende forkert dækning af sagen – og det bliver dermed også forkerte kommentarer fra de eksperter der er med i artiklen, og det gør sig gældende allerede i overskriften. Særligt følgende afgørende forhold fremgår ikke og leder Jeres eksperter til at udtale sig på et forkert grundlag:

Det giver ikke mening at tale om en model som Bech-Bruun er blevet forelagt, eftersom det jo står klart, at NCB og NCBs kunder slet ikke gennemførte nogen handler. Det hele var fiktivt og NCBs bedrageri bestod netop i at udstede falsk dokumentation for disse (ikke gennemførte) handler. Se uddrag af retsbogsudskriften nedenfor, som præcis fastslår dette faktum.

Henvisning til dom/afgørelse

Anklagemyndigheden:

”… sigtes for:
 
bedrageri af særlig grov beskaffenhed efter straffelovens § 279, if. § 286, stk. 2,
if.§ 306,
 
ved at ledere og medarbejdere i sigtede selskab i perioden 2014-2015 i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med flere fysiske og juridiske personer med henblik på at skaffe sigtede og dennes medgerningsmænd uberettiget vinding at
have tilrettelagt og eksekveret et system, hvori sigtede kunne registrere fiktive aktie og pengebevægelser, hvorefter sigtede udfærdigede dokumenter (såkaldte Dividend Credit Advices) indeholdende urigtige oplysninger om udbetaling af udbytte fra danske
aktier, som sigtedes medgerningsmænd i mindst 284 tilfælde på vegne af mindst 27 amerikanske "40 I K pension plans" anvendte til at bringe ansatte i Skattestyrelsen (tidligere SKAT) i en vildfarelse om, at de amerikanske "40 I K pension plans" havde
fået indeholdt udbytteskat i Danmark og derved var berettiget til refusion heraf, alt hvorved Skattestyrelsen (tidligere SKAT) bestemtes til at udbetale ikke under I,I mia. kr., og hvorved sigtede opnåede en uberettiget vinding på ikke under 55 mio. kr.”
 
Dommeren:
 
”Dommeren tilkendegav, at det efter det fremkomne, herunder sigtedes erkendelse kunne lægges til grund, at sigtede er skyldig.”
 
Og senere:
 
”Der skal endvidere henses til, at bedrageriet mod den danske statskasse har været yderst professionelt planlagt og udført af dygtige erfarne bankfolk i et netværk over flere lande, som har udnyttet deres viden fra banksektoren til at
bedrage de danske skattemyndigheder. Forholdet har stået på i en længere periode og ved anvendelse af hundredevis af fiktive aktiehandler.”

Vi skal derfor bede Jer om straks at korrigere eller fjerne artiklen samt at stoppe eventuelle planlagte indslag.