Bech-Bruun samarbejde

Partner David Moalem og videnpartner Lars Lindencrone Petersen giver et aktuelt indblik i de seneste ændringer af hvidvaskloven og anden relevant regulatorisk lovgivning i bogen "Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer". Bogen udgives af Karnov Group i slutningen af oktober.

Hvidvaskning af penge og i de senere år tillige finansiering af terrorisme er forbundet med potentielt betydelige skadevirkninger for det internationale samfund i almindelighed og den finansielle sektor i særdeleshed. De er i deres natur grænseoverskridende foreteelser, hvorfor tiltag på nationalt plan vil have begrænset effekt. Det er derfor ikke underligt, at forsøgene på at bekæmpe disse aktiviteter i en efterhånden lang årrække har påkaldt sig det internationale samfunds bevågenhed.

Med bogen "Hvidvaskloven af 2017 med kommentarer" præsenterer David Moalem og Lars Lindencrone Petersen en kommentar til hvidvaskloven, som den tager sig ud pr. 10. januar 2020, hvor EU’s 5. hvidvaskdirektiv skal være gennemført i dansk ret. 

Læs mere om bogen her. 
 

hvidvaskloven_bechbruun