Bech-Bruun samarbejde

På Danske Insolvensadvokaters årlige seminar torsdag blev det offentliggjort, at Carsten Ceutz, partner i Bech-Bruun, er ny formand for den frivillige landsdækkende forening Danske Insolvensadvokater.

Carsten Ceutz overtager hvervet fra Pernille Bigaard, Plesner.

Danske Insolvensadvokater har til formål at virke for en høj faglig og etisk standard inden for rekonstruktion, afvikling af insolvente virksomheder og konkursbehandling. Herudover arbejder foreningen for højnelse og videreudvikling af medlemmernes faglige kompetencer indenfor de nævnte områder samt for udbredelse af kendskabet til danske advokaters rådgivningsydelser i forbindelse med rekonstruktioner m.v. og herunder bl.a. gennem deltagelse i Danske Advokater at sikre indflydelse på lovgivningen inden for de nævnte områder.

Danske Insolvensadvokater administrerer certificeringen af insolvensadvokater og har 272 medlemmer fordelt i hele Danmark. 132 af medlemmerne er certificerede insolvensadvokater.