General Counsel Uddannelsen

OBS: Uddannelsen er fuldt booket.

Fra juridisk specialist til strategisk sparringspartner. General Counsel Uddannelsen er et unikt og skræddersyet program med fokus på din rolle som chefjurist. Du bliver klædt på til at eksekvere forretningens strategi gennem den juridiske afdeling, og du lærer at skabe samspil mellem ledelsens mål, den juridiske afdeling og din rolle som chefjurist. 

Rollen som chefjurist er under stor forandring. Ledelsen i mange virksomheder har indset værdien af at bringe chefjuristen og den juridiske afdeling mere i spil i den strategiske planlægning og implementering.

Du og den juridiske afdeling står derfor over for nye kompetencekrav og forventninger. I skal levere mere end juridisk rådgivning og skabe synlig værdi i en forretningsmæssig kontekst.

Som ledende jurist er det dig, der skal overføre den overordnede strategi til jeres konkrete indsats i den juridiske afdeling. Det stiller krav til din indsigt i  virksomhedens strategiske muligheder og udfordringer.

Med General Counsel Uddannelsen får du viden og redskaber til, hvordan du som ledende jurist i endnu større udstrækning kan rådgive på tværs og skabe samspil mellem virksomhedens strategiske mål og din rolle som chefjurist. 

Anerkendte undervisere fra dansk og udenlandsk erhvervsliv og fra INSEAD, AVT Business School, University of Cambridge og Copenhagen Business School giver dig et solidt fundament for at blive ledelsens strategiske sparringspartner.

Læs mere om uddannelsen i det samlede program

General Counsel Uddannelsen bygger på succeser fra tidligere år, hvor uddannelsen er blevet topevalueret.

”Meget, meget udbytterig og inspirerende uddannelse. Det er fedt, at I sætter barren højt og kommer sikkert i mål. Yderst anbefalelsesværdig!”

Tidligere deltager på General Counsel Uddannelsen

Uddannelsens målgruppe
General Counsel Uddannelsen er målrettet ledende jurister, chefjurister, head of legal, general counsel eller lignende i store og mellemstore virksomheder og offentlige organisationer. Vi forventer, at du er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.

Praktiske oplysninger
Prisen for uddannelsen er 59.500 kr. eksklusiv moms og omfatter undervisning, materiale, forplejning, middag på modul 1, uddannelsesbevis og efterfølgende gratis deltagelse i vores eksklusive General Counsel Netværk. Tilmeldingen er bindende.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, skal du melde afbud til academy@bechbruun.com. Afbud modtaget før den 9. september 2020 faktureres med 50 procent af uddannelsens pris, mens afbud modtaget efter den 9. september 2020 faktureres til fuld pris.

Lovpligtig efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige
Vi forventer, at uddannelsen tæller 48,5 lektioner i den lovpligtige efteruddannelse, men gør opmærksom på følgende:

Den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige er reguleret i bekendtgørelse nr. 1474 af 12. december 2007. Det betyder, at undervisningen for at være pointgivende skal vedligeholde eller udvide din juridiske kompetence, eller at undervisningen skal højne dine personlige forudsætninger for opgavevaretagelsen. Advokatsamfundet forhåndsgodkender ikke undervisning. Læs mere i Advokatsamfundets vejledning om lovpligtig efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

 

BB

Information og forholdsregler i relation til COVID-19

Bech-Bruun følger naturligvis myndighedernes påbud og anbefalinger, og vi har iværksat en række sikkerheds- og hygiejnemæssige tiltag, så du som deltager kan føle dig tryg. Bech-Bruun vurderer løbende situationen og følger til enhver tid Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I tilfælde af at myndighedernes retningslinjer ændres, kan vi blive nødt til at justere det nuværende set-up. Tilmeldte deltagere vil blive orienteret ved eventuelle justeringer. Hvis du har spørgsmål til din deltagelse, er du altid velkommen til at kontakte Bech-Bruun Academy på academy@bechbruun.com. - Opdateret den 12. juni 2020