Bech-Bruun samarbejde

Sådan får du succes med salg til det offentlige

OBS: Dato i København ændret som følge af covid-19. Arbejder du med salg til det offentlige? Få suppleret dine kompetencer med dette intensive kursus, hvor vi blandt andet ser på, hvordan du kan optimere dine vinderchancer, når du deltager i offentlige udbud.

Den offentlige sektor indkøber hvert år for omkring 370 mia. kr., og en stor del heraf er underlagt udbudsreglerne. Salg til det offentlige sker derfor inden for en række juridiske rammer, som kan virke som en hindring eller svære at håndtere i praksis.


Selvom der er stor forskel på at handle med offentlige kunder og andre private virksomheder, så bør udbudsreglerne ikke afholde dig fra at deltage i offentlige udbud.

På vores intensive kursus om salg til det offentlige får du en række konkrete råd og praktiske anbefalinger, der kan hjælpe dig med at forstå de juridiske rammer for offentlige indkøb, og hvordan du kan optimere dit salg til offentlige kunder.

 
Vi stiller blandt andet skarpt på:

 • Hvornår kan du - lovligt - sælge uden et forudgående udbud?
 • Hvordan kan du indgå i dialog med offentlige kunder?
 • Hvordan kan du (lovligt) gøre det sværere for dine konkurrenter?
 • Hvad skal du være særligt opmærksom på i udbudsmaterialet?
 • Hvordan kan du optimere dine vinderchancer?
 • Hvad kan du typisk gøre indsigelser over?
 • Hvordan kan du gøre indsigelser?

Med indblik i de juridiske rammer for offentlige indkøb styrker du dine muligheder for salg til offentlige kunder. Du lærer at kommunikere strategisk og at afgive målrettede ansøgninger og tilbud, som højner dine chancer for succes ved deltagelse i udbudsprocesser. Vi ser også nærmere på, hvordan du kan afgive tilbud sammen med andre og begrænse dine tilbudsomkostninger.

Kort om kursets indhold
Du får et intensivt kursus med fokus på private virksomheders salg til det offentlige.

Vi gennemgår blandt andet følgende:

 • Introduktion til udbudsreglerne
 • Salg uden udbud
 • Udbudsformerne
 • Udbudsmaterialet og forskellige kontrakttyper
 • Muligheder for fælles deltagelse og konsortiesamarbejder
 • Muligheder for dialog (før og under udbud)
 • Deltagelse i forhandlinger
 • Hvordan du ikke må påvirke ordregiver
 • Gode råd ved udarbejdelse af ansøgninger og tilbud
 • Forstå evalueringsmetoden og målret tilbuddet til tildelingskriterierne
 • Indsigelsesmuligheder og klageadgang.

Målet med kurset er at give dig et solidt kendskab til udbudsreglerne og andre relevante regelsæt samt deres praktiske betydning for dig som tilbudsgiver. Du opnår viden om, hvornår det vil være relevant at deltage i udbudsprocesser, hvordan du afgiver vindende tilbud, samt på hvilke måder du eventuelt kan gøre indsigelser, hvis udfaldet af konkurrencen ikke går din vej.

Som deltager vil du blive opfordret til at deltage aktivt i undervisningen fx med egne praktiske erfaringer, udfordringer og spørgsmål. Ved tilmelding er du derfor også meget velkommen til at sende os input eller relevante problemstillinger, som du ønsker gennemgået.

Hvem er kurset for?
Kurset er målrettet dig, som enten ønsker at handle med det offentlige, eller som allerede har erfaring med at deltage i offentlige udbud.

Du er fx ansat som økonomi- eller salgsanvarlig, key account manager, contract manager, eller måske har du ansvar for at udarbejde tilbud eller forhandle kontrakter. Du behøver ikke at have en juridisk baggrund for at kunne følge undervisningen.

Pris og praktiske oplysninger
Prisen for kurset er 1.495 kr. eksklusive moms og omfatter undervisning, materiale, forplejning og kursusbevis.

Tilmeldingsfristen er 7 dage inden kursets start. Tilmelding er bindende, og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet. Ved afbud senere end to uger inden kurset betales 50 procent af prisen. Afbud skal ske skriftligt til academy@bechbruun.com.

Lovpligtig efteruddannelse
Vi forventer, at kurset vil tælle syv lektioner i den lovpligtige efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, men gør opmærksom på, at undervisningen for at være lektionsgivende skal vedligeholde eller udvide din juridiske kompetence eller højne dine forudsætninger for opgavevaretagelsen.
Advokatsamfundet forhåndsgodkender ikke undervisning. Læs mere om lovpligtig efteruddannelse her.