Bech-Bruun samarbejde
Photo of Louise Helgren Burmeister Louise Helgren Burmeister Projektkoordinator 72273742

Intensiv og aktuel undervisning om databeskyttelse. I øjeblikket tilbyder vi blandt andet kurset Praktisk databeskyttelse, som på to dage sætter fokus på fire centrale og aktuelle emner inden for databeskyttelsesretten: Politikker, HR, markedsføring og ny teknologi. Emner, som er relevante for alle organisationer, som behandler personoplysninger.

Vi har rundet det første år med databeskyttelsesforordningen.

Hvor virksomheder og organisationer for et år siden havde travlt med og primært fokuserede på at blive klar til at opfylde de konkrete krav i databeskyttelsesforordningen, efterspørger mange nu vejledning om konkrete databeskyttelsesretlige problemstillinger. Både i forhold til mindre spørgsmål i dagligdagen og større spørgsmål af mere strategisk karakter.

Med to intensive undervisningsdage sætter vi fokus på fire centrale og aktuelle emner, som er relevante for alle organisationer, som behandler personoplysninger: Politikker, HR, markedsføring og ny teknologi.

Et område i konstant udvikling
Databeskyttelsesretten udvikler sig hele tiden, og det er derfor vigtigt, at organisationens centrale stakeholders løbende holder sig opdateret og uddanner sig.

På Praktisk databeskyttelse har vi fokus på dit arbejde med databeskyttelse i dagligdagen, og derfor får du også mulighed for at sende ønsker til emner eller konkrete spørgsmål, som vi kan inddrage i undervisningen.

Læs mere og se det samlede program for kurset her.

DPO-uddannelsen

Vi har gennemført 14 fuldt bookede og topevaluerede DPO-uddannelser og uddannet næsten 300 deltagere til at stå rustet og klar til at varetage de mange nye opgaver, som databeskyttelsesforordningen har medført. 

På DPO-uddannelsen bliver du klædt på til rollen som Data Protection Officer/ databeskyttelsesrådgiver (DPO). Vi forbereder dig på det ansvar, der følger med rollen og uddanner dig i, hvordan du bedst muligt håndterer persondataret i praksis.

Hvis du er interesseret i vores DPO-uddannelse, så skriv en mail til academy@bechbruun.com. Så vil du blive informeret, når vi laver en ny udgave af uddannelsen.

 

Det har været en fornøjelse at deltage – virkeligt højt fagligt niveau og mange gode redskaber, der kan bruges i mit fremtidige liv som DPO - deltager på DPO-uddannelsen

 

Offentlige myndigheder og en række virksomheder er underlagt et lovkrav om at have en Data Protection Officer eller databeskyttelsesrådgiver, da databeskyttelsesforordningen i betydelig grad har skærpet kravene til behandlingen af personoplysninger. Både private virksomheder og offentlige myndigheder er blevet pålagt strenge dokumentationskrav – og bødeniveauet er steget markant.

Virksomheder, der ikke er underlagt et lovkrav om at udpege en DPO, bør udpege en medarbejder med ansvar for arbejdet med databeskyttelsescompliance. Hvis disse virksomheder opretter en funktion, som får titlen DPO eller databeskyttelsesrådgiver, er de underlagt præcis de samme regler som offentlige myndigheder og virksomheder, der er underlagt lovkravene om at ansætte en DPO. 

 

Lige i skabet! I er milepæle foran - Tak! - deltager på DPO-uddannelsen

 

DPO-uddannelsen
Vores ambitiøse og intensive DPO-uddannelse er bygget op om følgende emner:

  • Din rolle som DPO
  • Grundlæggende databeskyttelsesret
  • Compliance og internationale dataoverførsler 
  • Informationssikkerhed
  • Kommunikation og handlingsplan.

Underviserne er nogle af Danmarks mest anerkendte eksperter inden for persondata og omfatter, udover specialister fra Bech-Bruun, også undervisere fra Datatilsynet, Supplement AS og Københavns Universitet. 

Praktisk information
DPO-uddannelsen strækker sig over fem dage, og du får adgang til alt relevant materiale inden for området. Uddannelsen henvender sig til både private virksomheder og offentlige myndigheder og til dig, som enten skal varetage rollen som DPO, eller som skal være med til at organisere DPO-funktionen. Du har fx en baggrund inden for HR, compliance, jura, it-ledelse, informationssikkerhed eller lignende.

Prisen på uddannelsen er 19.500 kr. eksklusiv moms og omfatter undervisningsmateriale, forplejning alle dage og adgang til vores online forum.