Bech-Bruun samarbejde

Styrk din rådgivning med stakeholder management

OBS: Datoerne er ændret som følge af COVID-19.

Kunder, investorer, journalister og myndigheder er ofte centrale interessenter. Deres opfattelser af jeres organisation kan være positive eller negative, korrekte eller fejlagtige, men er styrende for deres valg om, hvilke produkter de vil købe, hvilken nyhed de vælger at bringe, eller hvilken lovgivning og hvilke vilkår de skal tilbyde virksomheden.

Virksomheder, der kommunikerer effektivt, forstår vigtigheden af at opbygge og kultivere stærke relationer til organisationens interessenter. Med undervisningen i stakeholder management får du en række konkrete og praktiske værktøjer, modeller og indsigter, der kan hjælpe dig til at opbygge og vedligeholde stærke, positive relationer til din og din organisations stakeholders, og som har stor værdi i din rådgivning af klienter.

Vi stiller blandt andet skarpt på:

  • Hvad er stakeholder management?
  • Hvorfor arbejde strategisk med stakeholder management?
  • Hvordan klassificerer og ”mapper” du effektivt dine stakeholders?
  • Hvordan kommunikerer du mest effektivt til forskellige stakeholders?
  • Hvordan planlægger du en lobbystrategi?

Med viden om stakeholder management opkvalificerer du din rådgivning, og du kan varetage dine opgaver endnu bedre, når du lærer at kommunikere strategisk og modtagerrettet samt at fokusere på organisationens legitimitet og omdømme, som er afgørende for jeres succes.

Forventet antal kursuslektioner: 3

Underviser - Jesper Klit
Jesper er kommunikationsrådgiver, direktør i Jesper Klit & Partners og en af Europas mest efterspurgte inspiratorer inden for kommunikation og ledelse. Han har tidligere arbejdet på Weekendavisen, TV2 og Nordisk Film TV, hvor han i seks år var CEO. Jesper, der har specialiseret sig i udvikling af personlig gennemslagskraft, medietræning og business storytelling, rådgiver en række virksomheder, ledere og ministre om personlig og strategisk kommunikation og er forfatter til flere bøger om medier, kommunikation og ledelse.


BB

Information og forholdsregler i relation til COVID-19

Bech-Bruun følger naturligvis myndighedernes påbud og anbefalinger, og vi har iværksat en række sikkerheds- og hygiejnemæssige tiltag, så du som deltager kan føle dig tryg. Bech-Bruun vurderer løbende situationen og følger til enhver tid Sundhedsstyrelsens anbefalinger. I tilfælde af at myndighedernes retningslinjer ændres, kan vi blive nødt til at justere det nuværende set-up. Tilmeldte deltagere vil blive orienteret ved eventuelle justeringer. Hvis du har spørgsmål til din deltagelse, er du altid velkommen til at kontakte Bech-Bruun Academy på academy@bechbruun.com. - Opdateret den 12. juni 2020

Lovpligtig efteruddannelse
Vi forventer, at undervisningen opfylder Advokatsamfundets krav til lovpligtig efteruddannelse og tæller de angivne antal lektioner, men gør opmærksom på at undervisningen for at være pointgivende skal vedligeholde eller udvide din juridiske kompetence eller højne dine personlige forudsætninger for opgavevaretagelsen.

Læs mere om lovpligtig efteruddannelse her.